Εταιρία Συμβούλων – Αθήνα

Εταιρία Συμβούλων – Αθήνα

Portfolio Categories: Γραφεία & Κτίρια.

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και παρέδωσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για τα 1080m2 γραφεία της εταιρείας σύμφωνα με τις παραμέτρους και τις διεθνείς προδιαγραφές εργονομίας και ασφάλειας που όρισε η εταιρία.

Loading...