Κατάστημα Αθλητικών Ειδών – Πειραιάς

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION ανέλαβε το έργο του αρχιτεκτονικού φωτισμού στο πλέον σύγχρονο και μοντέρνο κατάστημα 2.000τ.μ. το οποίο πλέον αποτελεί ορόσημο του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.