Αρχιτεκτονικό Γραφείο – Αθήνα

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και παρέδωσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γραφείων για αυτή πρωτοποριακή αρχιτεκτονική εταιρεία. Η πρόκληση αυτού του σχεδίου ήταν να ικανοποιήσει όλες τις σύγχρονες και πλέον πρόσφατες τεχνολογικές και σχεδιαστικές  απαιτήσεις για αυτό του μοναδικού σχεδιασμού  γραφείου.