Θαλάσσιες Μεταφορές – Βουλιαγμένη

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION παρέδωσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για τις περιοχές εξυπηρέτησης επισκεπτών, των γραφείων, τις αίθουσες εκπαίδευσης  και συνεδρίων, γυμναστηρίου και άλλων περιοχών, αντίστοιχα με τα υψηλά πρότυπα της εταιρείας.