Εταιρεία Εξαγωγών και Logistics – Αθήνα

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και διέθεσε φωτιστικά σώματα αρχιτεκτονικού φωτισμού για το εξωτερικό κτίριο, καθώς και για τις βιομηχανικές αποθήκες της εταιρείας, αλλά και για τους εσωτερικούς χώρους, όπως τον χώρο επισκεπτών και τους χώρους εργασίας των εργαζομένων.