Προϊόντα Φροντίδας Υγείας – Μαρούσι

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION παρέδωσε φωτιστικά σώματα αρχιτεκτονικού φωτισμού για εγκαταστάσεις 400 τ.μ όπου αποτελούνται από χώρους γραφείων, αίθουσες συσκέψεων και άλλους κοινούς χώρους. Η αισθητική και η λειτουργικότητα του χώρου ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση του έργου.