Πάροχος Internet – Μαρούσι

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION μετά από εκτενή σχεδιασμό, ανέλαβε το έργο του φωτισμού στα γραφεία της διεθνούς ηγέτιδας εταιρείας παροχής υπηρεσιών Internet. Η πρόκληση αυτού του έργου ήταν ο λιτός και δημιουργικός σχεδιασμός, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο εργασιακό χώρο, ώστε να προωθείται η έννοια της “ανοικτής κουλτούρας” της εταιρείας.