Όμιλος Ειδών Πολυτελείας – Αθήνα

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION ήταν υπεύθυνη για τον φωτισμό του λόμπι, του κεντρικού χώρου γραφείων, καθώς και τις αίθουσες συσκέψεων και βοηθητικών χώρων της παγκοσμίου αναγνωρισμένης κατασκευάστριας εταιρείας ρολογιών και κοσμημάτων.