Νοσηλευτική Κλινική – Θεσσαλονίκη

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και παρέδωσε μοντέρνα φωτιστικά για τις προσόψεις του κτιρίου, καθώς και της υποδοχής και σε άλλων κοινόχρηστων χώρων, συνδυάζοντας την κύρια ένταση χρωμάτων υψηλής αισθητικής για την προώθηση της ταυτότητας της κλινικής.