Κατάστημα Μουσικής Βιβλίων και Πολυμέσων – Αθήνα

Κατάστημα Μουσικής Βιβλίων και Πολυμέσων – Αθήνα


Η MP ILLUMINATION παρέδωσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για το κατάστημα ήχου και εικόνας στο κέντρο της Αθήνας. Η πρόκληση αυτού του έργου ήταν ίδιο το κτίριο, καθώς έχει μοναδικά ζωγραφισμένα ταβάνια μεγάλου ύψους και ο φωτισμός αποτέλεσε το κυρίαρχο εφέ στο κτήριο.

Loading...