Εταιρεία Υπηρεσιών Γραφείου – Αθήνα

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION ανέλαβε το έργο αρχιτεκτονικού φωτισμού 900 τ.μ  αυτού του διεθνή επιχειρηματικού κέντρου. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στον 21ο όροφο του πύργου της Αθηνών με καταπληκτική θέα της Αττικής.