Νομική Εταιρεία – Αθήνα

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και παράδωσε εγκαίρως για μια διεθνή εταιρεία νομικών υπηρεσιών προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για την ανακαίνιση των γραφείων της σε meeting rooms, reception και άλλους διάφορους χώρους των εργαζομένων.