Εταιρεία Εισαγωγής Ποτών – Αθήνα

"

Ο φωτισμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε γραφείο εργασίας. Είναι προτιμότερο να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το χώρο εργασίας, συνδυάζοντας τόσο το φυσικό και όσο και τον τεχνητό φωτισμό. Το ιδανικό αποτέλεσμα φωτισμού μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση και ενόχληση, ενώ ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένου.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION  παρέδωσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού που πληρούν τον μοναδικό σχεδιασμό των γραφείων της εταιρείας. Τα πλέον σύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας φωτιστικά τοποθετήθηκαν τόσο στους εσωτερικούς χώρους, καθώς και στις εξωτερικές περιοχές του κτιρίου.