Διαχείριση Ακινήτων – Αθήνα

Διαχείριση Ακινήτων – Αθήνα

Portfolio Categories: Γραφεία & Κτίρια.

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και παρέδωσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για τους εσωτερικούς χώρους αυτής της διεθνούς εταιρείας. Υψηλά πρότυπα σχεδιασμού και η πλέον ενημερωμένη τεχνολογία εφαρμόστηκαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εταιρείας.

Loading...