Εστιατόριο Bar – Κηφισιά

"

H λειτουργικότητα καθώς και η διαμόρφωση της κατάλληλης διάθεσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην εφαρμογή φωτισμού σε διάφορους χώρους εστίασης όπως εστιατόρια και τα bar, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και food markets . Ο φωτισμός που υλοποιείται σε τέτοιος χώρους είναι ανάλογος με την ώρα του γεύματος, καθώς και τη χρήση του χώρου. Ο άμεσος φωτισμός είναι πολύτιμος για περιοχές όπου το φαγητό προβάλλεται όπως σε μπουφέ, ενώ ο έμμεσος φωτισμός χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ισορροπίας, καθιστώντας τον χώρο να φαίνεται ευχάριστος.

"
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Η MP ILLUMINATION κατασκεύασε και διέθεσε προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για αυτό το gourme εστιατόριο μοναδικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Πρόκληση στο έργο αυτό αποτέλεσε η ιστορική σημασία του κτηρίου και οι χώροι του κήπου.